Home / Stará Čadca - Hornouhorská súkenná továreň / Slovena - starý závod 7

Výstavba Hornouhorskej súkennej továrne, neskôr známej ako Slovena, alebo tiež starý závod započala v roku 1903, a samotné otvorenie prebehlo už v roku 1905. Hneď od svojho spustena sa továreň stala významným zamestnávateľom v oblasti. To však platilo len do roku 1922, kedy došlo kvôli ekonomickej kríze k demontáži strojov a ich následnemu odvozu/predaju do vtedajšej Juhoslávie. Po zrušení výroby začala mať budova vojenský charakter. Sídlila tu miestná posádka Československej armády, po potlačení SNP tu mala svoje sídlo nemecká okupačná armáda, niektoré pramene uvádzali, že popri nemeckej armáde tu bola aj maďarská, a počas poslednej vojnovej zimy vlasovci (Rusi, ktorí zbehli na nemeckú stranu). Budova mala zohrať úlohu aj pri vysídlovani židovského obyvateľstva, kedy mali priestory továrene na krátky čas poslúžiť aj ako zhromaždisko židov pri ich odsune do pracovných táborov na Slovensku - nie priamo do koncentračných táborov (o tomto som však nenašiel žiadnú zmienku v archívoch, jediná zmienka o tejto skutočnosti bola publikovaná v archívnych vydaniach týždenníka Kysuce)