staracadca.pastorek.org

Zbierka fotografii Starej (krajšej) Čadce

Stará Čadca - Májová ulica (v minulosti Jubilejná ulica)

Stará Čadca - Májová ulica (v minulosti Jubilejná ulica)

2 photos

Stará Čadca - Májová ulica (v minulosti Jubilejná ulica)

Stará Čadca - Matičné námestie

Stará Čadca - Matičné námestie

1 photo

Stará Čadca - Matičné námestie

Stará Čadca - Cintoríny

Stará Čadca - Cintoríny

1 photo

Stará Čadca - Cintoríny

Stará Čadca - Centrum

Stará Čadca - Centrum

38 photos

Stará Čadca - Centrum

Stará Čadca - Hornouhorská súkenná továreň / Slovena - starý závod

Stará Čadca - Hornouhorská súkenná továreň / Slovena - starý závod

7 photos

Výstavba Hornouhorskej súkennej továrne, neskôr známej ako Slovena, alebo tiež starý závod započala v roku 1903, a samotné otvorenie prebehlo už v roku 1905. Hneď od svojho spustena sa továreň stala významným zamestnávateľom v oblasti. To však platilo len do roku 1922, kedy došlo kvôli ekonomickej kríze k demontáži strojov a ich následnemu odvozu/predaju do vtedajšej Juhoslávie. Po zrušení výroby začala mať budova vojenský charakter. Sídlila tu miestná posádka Československej armády, po potlačení SNP tu mala svoje sídlo nemecká okupačná armáda, niektoré pramene uvádzali, že popri nemeckej armáde tu bola aj maďarská, a počas poslednej vojnovej zimy vlasovci (Rusi, ktorí zbehli na nemeckú stranu). Budova mala zohrať úlohu aj pri vysídlovani židovského obyvateľstva, kedy mali priestory továrene na krátky čas poslúžiť aj ako zhromaždisko židov pri ich odsune do pracovných táborov na Slovensku - nie priamo do koncentračných táborov (o tomto som však nenašiel žiadnú zmienku v archívoch, jediná zmienka o tejto skutočnosti bola publikovaná v archívnych vydaniach týždenníka Kysuce)

Stará Čadca - Husárik

Stará Čadca - Husárik

2 photos

Stará Čadca - Husárik

Stará Čadca - Kasárne

Stará Čadca - Kasárne

8 photos

Stará Čadca - Kasárne

Stará Čadca - Kolektívy

Stará Čadca - Kolektívy

4 photos

Stará Čadca - Kolektívy

Stará Čadca - Kostol

Stará Čadca - Kostol

3 photos

Stará Čadca - Kostol

Stará Čadca - Kraje mesta

Stará Čadca - Kraje mesta

10 photos

Stará Čadca - Kraje mesta

Stará Čadca - Kýčerka

Stará Čadca - Kýčerka

24 photos

Stará Čadca - Kýčerka

Stará Čadca - Lackov dom

Stará Čadca - Lackov dom

6 photos

Stará Čadca - Lackov dom